Gerard Termorshuizen - Realisten en reactionairen
Realisten en reactionairen
Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers
Gerard Termorshuizen

Uitgeverij Nijgh& van Ditmar
1138 Pagina's
Bindwijze: gebonden


Realisten en reactionairen biedt een rijke beschrijving van de sociale en culturele geschiedenis van Nederlands-Indië en maakt tevens een tot dusver verborgen historie openbaar.

Het boek geeft een bijzonder beeld van een zeer roerige tijd in het voormalige Indië: de voortdurend in kracht toenemende confrontatie tussen het Indonesische nationalisme en het moederland dat de kolonie ten koste van alles wilde behouden. De Indisch-Nederlandse pers die, op veelbetekenende uitzonderingen na, dat streven ondersteunde, was mede verantwoordelijk voor het verlies van Indië en het ontstaan van de Republiek Indonesië. Aan de hand van honderdduizenden krantenpagina's volgde Termorshuizen de historische ontwikkelingen die de Indische dagbladpers een eigen identiteit gaven.

Samen met het eerder verschenen Journalisten en heethoofden, de studie over de achttiende en negentiende-eeuwse Indisch-Nederlandse pers, vormt het een nieuw standaardwerk voor de persgeschiedenis en is het tevens een onontbeerlijke aanvulling op eenieders kennis van de voormalige Nederlandse kolonie.
Van: € 54.99
Voor: € 27.50